NAŠI LIDÉ

Hana
Nováková

členka zastupitelstva
MČ Praha 10
a MHMP

Kateřina
Peštová

členka zastupitelstva
MČ Praha 10 předsedkyně sportovního výboru

Vladimír
Novák

ekonom, starosta
Prahy 10

Jiřina
Vondráková

sociální pracovnice
a členka rady MČ Praha 10

Lukáš
Rázl

člen zastupitelstva MČ Praha 10